2- Virgül

Virgül (,)
Eş görevli sözcük ya da sözcük gruplarını ayırmak için kullanılır:

Ülkesini, arkadaşlarını, evini çok özlemişti.

Ansızın içeri giren adam uzun boylu, geniş omuzlu, sert bakışlı birisiydi.

Sıralı cümleyi oluşturan cümleyi ayırmada kullanılır:

Adam içeri girdi, yavaşça ceketini çıkardı.

Ellerini yıkadı, yemeğini yedi, su içti ve çıktı.

Misafirler nihayet geldi, hepimizi çok sevindirdi.

Cümlede özellikle vurgulanmak istenen, söylenirken birazda durularak vurgulanan öğelerden sonra kullanılır.

Ormandaki kulübe, uzun ağaçlardan görünmüyordu. (Ormandaki kulübe ÖZNE’dir. Bu özneyi vurgulamak için virgül getirilmiştir.)
Köyümüzde, bizi bekleyenlerin olduğunu hiç unutmadım. (Bu cümlede “köyümüzde” kelimesi dolaylı tümleçtir ve virgül konularak vurgulanmıştır.)

Ara cümleleri ayırmada virgül kullanılır:

Dayısına, en genç olanına, gitti. (Bu cümlede “en genç olanına” bir ara cümledir ve hem başına hem sonuna virgül getirilmelidir.)

Bu tatilde Mısır’ı, tarih dolu bu güzel ülkeyi, gezdik.

Mektuplarda ve yazılarda seslenme sözcüklerinden sonra virgül kullanılır:

Canım Sevgilim,

Sevgili Dostum,

Değerli Kardeşim,

Bu gibi hitaplarla başlayan mektup ve seslendirmelerde mutlaka virgül kullanılır.

Tırnak içine alınmayan aktarma cümlelerinden sonra virgül kullanılır:

İki elim kanda da olsa gelirim, dedi.

Kendinden sonra gelen cümleyi açıklayan, pekiştiren sözcükleri ayırmada kullanılır:

Evet, sana söylediklerinde sonuna kadar haklı.

Özne ile yüklem arasında birden fazla sözcük girmişse eğer özneyi vurgulamak amacıyla kullanılır.

Fırat, günden güne zayıflıyor ve her geçen gün daha solgun görünüyordu.

Bir sözcüğün kendisinden sonra gelen sözcük veya sözcük gruplarıyla yapı ve anlam bakımından bağlantısı olmadığını göstermek ve anlam karışıklığını önlemek için kullanılır:

Doktor, arkadaşını göz ucuyla süzdü.

Anlamlandıramadığım bir baş ağrısının esaretindeyim. Bu, sabah uyandıktan hemen sonra başlıyor.

Eğer bu örnekte “bu” dan sonra gelen virgülü kaldırırsak özne olan “bu” sabah ile birleşir ve “Bu sabah” biçiminde bir sıfat haline gelir.

Referanslarımız