5- Üç Nokta

Üç nokta (…)
Aktarma sözlerde tırnak işaretinden ve ya konuşma çizgisinden önce kullanılır:

Öğretmenimiz dedi ki: “bu derste çeşitli deneyler yapacağız.”

Dinleyicilerden biri şöyle dedi:

- Sözünü ettiğiniz kitabı okudum.

Atatürk: “Yurtta sulh cihanda sulh” demiş.

Olaylar, nitelikler, adlar, örnekler sıralandıktan sonra benzerlerinin de var olduğunu belirtmek için kullanılır:

Ülkemizde pek çok gezilecek yer var: Pamukkale, Mardin, Ürgüp, Efes…

Binbaşı Ahmet Yıldırım çok serttir, disiplinlidir, mesafelidir…

Bitirilmemiş cümlelerin sonunda kullanılır:

O kadar masum bir görünüşü vardı ki…

Söylemek istenmeyen sözlerin yerine kullanılır:

Olayları bize… hanım anlattı.

Atlamaları göstermek için kullanılır:

Konferansa katılan ünlü yazar, “…günümüzde şiir eleştirisine çok önem verilmiyor.” dedi.

Burada üç nokta kullanmamızın amacı konuşmacının tüm sözlerini degil sadece bir kısmını aldığımızı gösterir.

Yüklemi olduğu halde devam edebilme özelliği olan cümlelerden sonra üç nokta kullanılır.

Diyelim ki seninle birlikte geldim…

Referanslarımız