9- Tırnak İşareti

Tırnak işareti (“ “)

* Alıntı cümlelerin basında ve sonunda kullanılır. Alıntı cümlelerin sonundaki noktalama işareti tırnak içinde yazılır, tırnak işaretinden sonra küçük harf ile devam edilir.

Öğretmen, “Zil çalmadan burada olmalısınız .” dedi.

*Yazı içinde gelen kitap adlarıyla yazı başlıklarının başında ve sonunda kullanılır.

Reşat Nuri “acımak”ta merhametin önemini anlatır.

*Cümlede özellikle belirtmek istenen sözcüklerin başında ve sonunda kullanılır. Tırnak içine yazılan sözcük özel adsa büyük harfle, özel ad değilse küçük harfle başlar:

Tanpınar’ın şiirlerinde “zaman” ön plandadır.

Yazarın “Uzun Ayrılık” adlı öyküsü çok güzelmiş.

Not: Tırnak işaretinden sonra kesme işareti kullanılmaz:

Yazar , “son umut”ta bir gencin umutlarının yeşermesini anlatır.

Referanslarımız