Cumhur Demirkılıç

Öteki Entegrasyon

Avrupadaki eğitim sisteminin kendi içerisindeki kurallarının hiçbir hükmü yokken tecrübe ve zamanın öğretmenlere verdiği rahatlık, öğrencilerden almış oldukları paralarla yine kendilerine düşman yaratmak pahasına yapmış oldukları haksızlıkları anlatırken, zamanın yıllara yayıldığı yabancı sendromu ise halen, 2017 yılında dahi, Avrupanın içerisinde Avrupa toplumu adına bir leke olarak durmaktadır.

1960larda buralara gelen, misafir işçi adıyla burada yaşamaya başlamış ve yabancı (allochtoon) olarak devam eden bizler, eğitim ve iş pazarında yapılan haksızlıklara rağmen gayret göstermekteyiz. Yabancı vatandaşların özverileri ve yaptıkları çabalarla bazıları eğitimlerini tamamlarken bazılarının da iş pazarına atılmaları, bu toplumun yani bizlerin halen yabancı olarak tanımlanmasının önüne geçememiştir.

Avrupa toplumları tarafından bizler ikinci sınıf bir vatandaş olarak görünsek de kendi toplumumuz içerisindeki yargılanmalar da acımasızca devam eder. Zamanla uzaklaştığın bu toplumlardan geriye baktığında sadece yalnız insanlar kalır.