Selahattin Sevim

Hayali Gerçekler Gizli Güç

Derin düşünce ikliminde yüzerek zevk deryasına kapılıp sonsuzluğa açılan kapıları aralamak suretiyle bir başka âleme uçmaya çalışan Hayyam’ın insani yüceliği doruk noktaya ulaşmıştır. Ne yazık ki birdenbire hiçbir neden yokken sebep ve kaynağını tahmin dahi edemediği kötülük ve haksızlıklar sarmalına düşmüştür. Buna rağmen kendisine çevrilen oklara aldırış etmeyip bildiği yolda ilerleyerek derin düşünce ikliminde yüzmeye devam etmiştir. ‘Doğruluk; varoluşun yadsınamaz gerçeğidir, nasıl olsa belirgin hâle gelir’ düşüncesinden hareketle sonuçları gizli gücün takdirine bırakmıştır.

Komiser Sancar, Hayyam’ın özündeki insani yüceliği ve masumiyeti net bir şekilde görmüştür. Koruyucu melek gibi Hızır misali kolundan tutup darlıklardan kurtarmayı kendine görev saymıştır. Biricik körpe kızına zarar geleceği endişesini yaşadığı halde gözünü kırpmadan olayların üzerine gitmiştir.

Güzel duygularla süslenen aşklar, sevgiler yerinde ve zamanında karşılık bulmuştur.

Gizli gücün takdiri böyle olmuştur… Doyumsuz bir serüven…