Şevket Kızılırmak

GÖK Haberini Bildirdi

Şu anda içinde bulunduğumuz dünya âleminin sonunda varacağı bir nihayeti vardır. Çünkü o sonradan yaratılmıştır. Dünya varlığı zaruri hükmü bitip tükenmektedir. Bu hükmün  zuhuru zaridir. Onun bitip tükenmesi ve yıkılması ilahi haki katın saltanatın altında kalmasıdır. Bize göre ilahi haki katın zuhuru Allah-u Teâla kitabında kıyamet nasıl anlatıyorsa öyle olacak. İnsanlığın yaşamı ummadığımız kadar kısa vakit sonra büyük kıyametle son bulacaktır.