Hüsnü BALA

ACININ İKLİMİ

Adı çağlayanların gölgesinde yeşermişti.
Kavli uzak diyarlardan göçebeydi, sürgün yurtlardan göçebe...
Bir yurttan bir yurda ta ki konunca dersim yaylasına,
Araz kalmıştı acılar içinde, sancılar içinde bir doğum,
Yağmur yağmış, kar, tipi fırtına sarmıştı ovayı bir şubat akşamı
Aydınlık mum ışıklarında yayılıyordu karanlık geceye.
İşte öyle bir gecede dersim ovasında geldi dünyaya
Uzak diyarların, sürgün yurtların kızı Zelal…